Wednesday, 24 December 2014

List of the 45 Vidarbha Farmers who committied suicide during winter session

  • List of the 45 Vidarbha  Farmers who committied suicide during winter session 
  • 1) Sandeep Marotrao Nagala ghataladaki candurabajara Amravati
  • 2) Krishna manirama Madavi Rampur Akot, Akola
  • 3) Thank Nina bapera Reserves
  • 4) Raju ukandarava Song vaigaula Manora Island Washim
  • 5) Surendra bhimarava Nikam glance crusted Amravati
  • 6) Prabhakar nisana Bhosle kekatapura Amravati Amravati
  • 7) Shailesh Datthu Therese bamarda mareganva Yavatmal
  • 8) tatyaji Uddhav sonule navaraganva mareganva Yavatmal
  • 9) Suresh Jadhav Jaisingh sugar Digras Yavatmal
  • 10) HR ukandarava Bhagat gharaphala babhulaganva Yavatmal
  • 11) Pandurang tanaba Hiwase Kharade Reserves
  • 12) Powered sized khandare madhana candurabajara Amravati
  • 13) discouraged domaji tupasundare Rampur Dhamangoan Amravati Railway
  • 14) Vamana end Raut candola Buldhana Buldhana
  • 15) Umashankar Vishwanath cut iron Lonar Buldhana
  • 16) Keshav wild Chaudhary borgaon Kalmeshwar Nagpur
  • 17) revanatha Jairam Barsagade city Gadchiroli Gadchiroli
  • 18), Sachin Raut sirajaganva candurarelve bhujangarava Amravati
  • 19) Tukaram Chavan bhopapura Darwha Babolayi Yavatmal
  • 20) S Ashok bhoyara Anji Ghatanji Yavatmal
  • 21) Moreshwar India Choudhary daheli Ghatanji Yavatmal
  • 22) tusalabai Ramachandra Moon Pardi Kalamb Yavatmal
  • 23) Shailesh Vitthal bobhate crock Wardha
  • 24) Sanjay Pandit thorat yedasi Washim Washim
  • 25) hajusinga Ramchandra Pawar varandali Digras Yavatmal
  • 26) Manohar Deepak trees pahelanapura Seloo Wardha
  • 27) Bandu Vithoba dahalakara vadhonabajara raleganva Yavatmal
  • 28) Jagan kasanadasa Chavan bhivapura candurarelve Amravati
  • 29) D shankaralaal Jaiswal kothali Motala Buldhana
  • 30) Uddhav Shankar Chaudhary sugar Wani, Yavatmal
  • 31) Gajanan naththuji dhavasa kurli Wani, Yavatmal
  • 32) Nilkanth rago ledange admitted Chandrapur Chandrapur
  • 33) Rupesh Ashok dhavane phaleganva babhulaganva Yavatmal
  • 34) rastrapala dhore kacanaganva Hinganghat Wardha
  • 35) ramadara Kisan Meshram sendurajanabajara tivasa Amravati
  • 36) Krishna devasa passing malaselu mangarulapira Washim
  • 37) Ramdev Joaquim cepatakara vaghoda parasivani Nagpur
  • 38) Autumn domaji yoke Jayashree raleganva Yavatmal
  • 39) Sunil Ram yuvanate ambora Karanja Ghadge Wardha
  • 40) Motiram Kisan adhava paturda sangranapura Buldhana
  • 41) Someshwar vade copper babulagava Yavatmal
  • 42) Do Rathod ginagnura Mahagaon Yavatmal
  • 43) Nilesh valake Gunz Amravati
  • 44) Sunil rakhunde gavathala Buldhana
  • 45) Madhukar bars PIMPALGAON Wardha
  • ==============================================

No comments:

Post a Comment