Wednesday, 24 December 2014

List of the 45 Vidarbha Farmers who committied suicide during winter session

 • List of the 45 Vidarbha  Farmers who committied suicide during winter session 
 • 1) Sandeep Marotrao Nagala ghataladaki candurabajara Amravati
 • 2) Krishna manirama Madavi Rampur Akot, Akola
 • 3) Thank Nina bapera Reserves
 • 4) Raju ukandarava Song vaigaula Manora Island Washim
 • 5) Surendra bhimarava Nikam glance crusted Amravati
 • 6) Prabhakar nisana Bhosle kekatapura Amravati Amravati
 • 7) Shailesh Datthu Therese bamarda mareganva Yavatmal
 • 8) tatyaji Uddhav sonule navaraganva mareganva Yavatmal
 • 9) Suresh Jadhav Jaisingh sugar Digras Yavatmal
 • 10) HR ukandarava Bhagat gharaphala babhulaganva Yavatmal
 • 11) Pandurang tanaba Hiwase Kharade Reserves
 • 12) Powered sized khandare madhana candurabajara Amravati
 • 13) discouraged domaji tupasundare Rampur Dhamangoan Amravati Railway
 • 14) Vamana end Raut candola Buldhana Buldhana
 • 15) Umashankar Vishwanath cut iron Lonar Buldhana
 • 16) Keshav wild Chaudhary borgaon Kalmeshwar Nagpur
 • 17) revanatha Jairam Barsagade city Gadchiroli Gadchiroli
 • 18), Sachin Raut sirajaganva candurarelve bhujangarava Amravati
 • 19) Tukaram Chavan bhopapura Darwha Babolayi Yavatmal
 • 20) S Ashok bhoyara Anji Ghatanji Yavatmal
 • 21) Moreshwar India Choudhary daheli Ghatanji Yavatmal
 • 22) tusalabai Ramachandra Moon Pardi Kalamb Yavatmal
 • 23) Shailesh Vitthal bobhate crock Wardha
 • 24) Sanjay Pandit thorat yedasi Washim Washim
 • 25) hajusinga Ramchandra Pawar varandali Digras Yavatmal
 • 26) Manohar Deepak trees pahelanapura Seloo Wardha
 • 27) Bandu Vithoba dahalakara vadhonabajara raleganva Yavatmal
 • 28) Jagan kasanadasa Chavan bhivapura candurarelve Amravati
 • 29) D shankaralaal Jaiswal kothali Motala Buldhana
 • 30) Uddhav Shankar Chaudhary sugar Wani, Yavatmal
 • 31) Gajanan naththuji dhavasa kurli Wani, Yavatmal
 • 32) Nilkanth rago ledange admitted Chandrapur Chandrapur
 • 33) Rupesh Ashok dhavane phaleganva babhulaganva Yavatmal
 • 34) rastrapala dhore kacanaganva Hinganghat Wardha
 • 35) ramadara Kisan Meshram sendurajanabajara tivasa Amravati
 • 36) Krishna devasa passing malaselu mangarulapira Washim
 • 37) Ramdev Joaquim cepatakara vaghoda parasivani Nagpur
 • 38) Autumn domaji yoke Jayashree raleganva Yavatmal
 • 39) Sunil Ram yuvanate ambora Karanja Ghadge Wardha
 • 40) Motiram Kisan adhava paturda sangranapura Buldhana
 • 41) Someshwar vade copper babulagava Yavatmal
 • 42) Do Rathod ginagnura Mahagaon Yavatmal
 • 43) Nilesh valake Gunz Amravati
 • 44) Sunil rakhunde gavathala Buldhana
 • 45) Madhukar bars PIMPALGAON Wardha
 • ==============================================

No comments:

Post a Comment